Ehandel: oversikt og status

21 01 00


Click here to start


Table of Contents

Ehandel: oversikt og status

ELCOM 1996-99

ELCOM-FoU i 1996-99

Hva er elektronisk (sam)handel?

Åpen ad hoc ehandel, en mulig skisse

Egenskaper ved handel som påvirker handelsløsninger

Markedsplassen og verdikjedene

Fasene i en handelstransaksjon

Teknologi og arkitekturer

Systemutvikling og ehandel

Standardisering av utvekslinger i ehandel

E-handelsbarometer september/oktober 99

PPT Slide

PPT Slide

PPT Slide

Hva gjør (europeiske) bedrifter?

Hovedfunn/oppsummering fra undersøkelsene

Eiendomsomsetning

Fasene i privat eiendomshandel

Rolle i endring: elektronisk tinglysningskontor

Nye og utvidede roller

Nye og utvidede roller (2)

Kraft produksjon, distribusjon og konsum

Nord Pool, omsetning 1993 - 1999

Handelsdiagram for 5MW uke kontrakter

Omsetningstopper og bruk av handelskanaler

WAP og ehandel

Blårussfoilen : Grunnmuren til all ebusiness

Trender

Takk for oss

Author: Marius Bergan & Per Myrseth m.fl.

Email: marius@nr.no, per@nr.no

Download presentation source