Tjenester for bekjempelse av innholds- kriminalitet på Internett

17. november 1999


Click here to start


Table of Contents

Tjenester for bekjempelse av innholds- kriminalitet på Internett

Norsk Regnesentral

Bakgrunn for BITT og Digitale Politimenn

Digitalt Politi, grovskisse

Datafangst, programoppbygging

Dataanalyse, programoppbygging

Klassifisering av DP

Overvåkningsteori

Feilkilder

Tjenestekvalitet og risiki

Relevante utvidelser

Juridiske smakebiter

Author: Thomas Ekdahl og Per Myrseth

Email: per.myrseth@nr.no

Home Page: http://www.nr.no/cgi-bin/ekstern/pers?per.myrseth

Download presentation source