XML og ehandel

17. mars 2000
REGINN Seminar
på Soria Moria, Oslo
Parallellpublisering - utfordringer og muligheter for Grafisk Bransje


Klikk her for å starte


Innholdsfortegnelse

XML og ehandel

E-handelsbarometer september/oktober 99

Markedsundersøkelse 1

Markedsundersøkelse 2

Markedsundersøkelse 3

Hva gjør (europeiske) bedrifter?

Penge- , informasjons- og vareflyt ved handel

Markedsplassen og verdikjedene

Grunnmuren til all ebusiness

Egenskaper ved handel som påvirker handelsløsninger

Systemutvikling og ehandel

Teknologi og arkitekturer

Interorganisatorisk system I

Interorganisatorisk system II

Åpen ad hoc ehandel, en mulig skisse

Standardisering av meldingsbasert ehandel

Eksisterende datasystemer og infrastruktur

”Verdisatt” informasjon

Verdikjeder

Digitale dokumenter: Utveksling av struktur eller presentasjon

PowerPoint-lysbilde

Problemstillinger

Rettslige aspekter

Teknologi og sikkerhet

Organisatorisk

Brukeraspekter og finansiering

Behov for videre arbeid (1)

Behov for videre arbeid (2)

Forfattere:Per Myrseth m.fl. fra Norsk Regnesentral

E-post: per@nr.no

Hjemmeside: http://www.nr.no/cgi-bin/ekstern/pers?per.myrseth

Last ned kilden for presentasjonen