Brukergruppe - Elektronisk saksbehandling 25. mars 1999, arrangert av Statskonsult

Informasjonssøking på tvers av arkivtyper og teknologi


Klikk her for å starte


Innholdsfortegnelse

Informasjonssøking på tvers av arkivtyper og teknologi

Organisering og gjenfinning av informasjon som ligger på utsiden av Noark

Målsetting for Mørelosen

Mørelosen

Dokument eksempel

Avgrensing av søk

Hvor benytter vi arkivnøkkler

Faser å forholde seg til

Nivåer av dokumentkontroll

IT anarki og gjenfinning

Gjenfinning og brukergrensesnitt

Søkemotor (1)

Søkemotor (2)

Databasefilsystem

Metadata

Problemområder

Lenker

Forfatter:Per Myrseth

E-post: per@nr.no

Hjemmeside: http://www.nr.no

Last ned kilden for presentasjonen