Rapport nr. 908

Norsk Regnesentral

Per Myrseth

Oslo, august 1996


Tittel/Title:
En vurdering av Åpen-edi referansemodell

Dato/Date August
År/Year:1996
ISBN 82-539-0405-3
Publikasjonsnr:908
Publication no:908

Forfatter/Author:
Per Myrseth

Hovedoppgave i Systemarbeid, Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo,august 1996

En vurdering av Åpen-edi referansemodell

EDI tilpasset en åpen elektronisk arena


Sammendrag/Abstract:
Åpen-edi referansemodellen utgjør et rammeverk for standarder som skal sikre virksomhetsmessig og teknologisk interoperabilitet mellom EDI-løsninger. Rammeverket vil omfatte standarder knyttet til både design og implementering av EDI-løsninger. Disse EDI-løsningene skal kunne brukes på tvers av bransjer og landegrenser uten bruk av bilaterale avtaler. Oppnåelse av målene beskrevet i Åpen-edi referansemodellen vil få stor betydning for utvikling og bruk av interorganisatoriske systemer.

Hensikten med denne hovedfagsoppgaven var å vurdere om målene for Åpen-edi referansemodellen er mulig å nå ved hjelp av de fremgangs-måter og løsningsforslag som referansemodellen skisserer for morgendagens EDI-løsninger. Konklusjonen er at målsettingene som skulle oppnås ved bruk av referansemodellen ikke oppnås.

Emneord: Interorganisatoriske systemer, IOS, EDI, Åpen-edi, ISO/IEC JTC 1 SC30

Indexing terms: Interorganizational systems, IOS, EDI, Open-edi, ISO/IEC JTC 1 SC30

Målgruppe/Target group: ISO/IEC JTC 1 SC30, hovedfagsstudenter og forskningsinstitusjoner

Tilgjengelighet/Availability: Åpen/Open

Antall sider/No of pages: 105


Innholdsfortegnelse

Forord

Sammendrag

1. Innledning

2. EDI, Status og problemområder

3 .Empiriske undersøkelser

4. Utbredelse av interorganisatoriske systemer

5. Åpen-EDI referansemodell

6. Beskrivelsesteknikk

7. Bruk av Åpen-edi referansemodell og OOram ved utvikling av interorganisatoriske systemer

8.Transportscenario

9. Vurdering av Åpen-edi referansemodell og konklusjon

10. Referanseliste

11. Intervjuguide