Etternavn, Fornavn; Etternavn, Fornavn og/and Etternavn, Fornavn
(Hvis tittel er norsk brukes og, hvis ikke brukes and) Hvis forfatter ikke er ansatt ved NR, skrives arbeidssted i parantes etter etternavn

Eksempel:Hektoen, Anne-Lise; Holden, Lars and MacDonald, Alister (Statoil, Trondheim)

AVSLUTT ALDRI LINJEN MED PUNKTUM ELLER KOMMA!