Konferansenavn. Proceedings. Sted (rekkefølge som angitt!).
Punktum etter konferansenavn. Ikke punktum eller komma etter sted.

Eksempel: 8th Scandinavian Conference on Image Analysis (8SCIA). Proceedings. Tromsø

AVSLUTT ALDRI LINJEN MED PUNKTUM ELLER KOMMA!