Dato, Årstall Hvis engelsk tekst, skrives dato på engelsk.

Eksempel: 27. oktober 1993
           October 27, 1993

NB! Hvis ikke årstall skrives fullt ut blir det ikke søkbart! Altså: 1995, ikke 95!