Tilgjengelighet

Eksempel: ┼pen, lukket, closed o.a.

AVSLUTT ALDRI MED PUNKTUM ELLER KOMMA!