Satsningsområde

Eksempel:Datateknologi og kommunikasjon

Spesiell klassifikasjon som f.eks. code-art kan også skrives her.

AVSLUTT ALDRI MED PUNKTUM ELLER KOMMA!