Målgruppe

Eksempel: Potential user organizations, software industry, research institutions, NR

AVSLUTT ALDRI MED PUNKTUM ELLER KOMMA!