Prosjektnr, navn

NB! Ikke mellomrom inne i nummeret. ( Ikke 696 001 men 6960001). Hvis andre prosjektopplysninger er ført opp, skrives disse også i dette feltet.

Eksempel:696001. NFR, avdeling NORAS, arkivnummer 2131205

AVSLUTT ALDRI MED PUNKTUM ELLER KOMMA!