Stor bokstav bare i begynnelsen av setningen og ved egennavn og forkortelser.

Eksempel: Segmentation of MR images of the head

AVSLUTT ALDRI LINJEN MED PUNKTUM ELLER KOMMA!