Filnavn

Dokumenter til publikasjonsbasen skal være i PDF format. Skriv inn filnavn og plassering eller bruk <Browse...> (<Choose...> hvis du bruker Opera) til å velge filen.

Filen lastes opp til publikasjonsbasens dokumentområde automatisk. Du får beskjed umiddelbart dersom noe går galt.

Bruke URL i stedet for filnavn

Du kan oppgi en web site i stedet for et filnavn. Hvis du skriver inn et filnavn som begynner på http:// blir filnavnet lagret direkte i basen uten ytterligere sjekk.

Hvis fil ikke finnes ønskes papirkopi fortsatt. Papirkopi av NR-notater og rapporter ønskes uansett!

AVSLUTT ALDRI MED PUNKTUM ELLER KOMMA!