Er XML egentlig svaret?

22. september 1999


Click here to start


Table of Contents

Er XML egentlig svaret?

Fokus for presentasjonen

Endres alt like raskt?

Utveksling av data mellom interne systemer

Interorganisatorisk system 1

Interorganisatorisk system 2

XML/EDI Ordre

Hvor passer XML inn?

Lagring av data

Behandling/prosessering av data

Utveksling av data

Presentasjon av data

Navigering i data

Meta data

S°king i data

Strukturering av data

┼pen ad hoc ehandel, en mulig skisse

Installert base

Formatkonvertering

Standardisering av XML som forretningsdokumenter

Standardiseringprosessen: Top down versus bottom up

Er egentlig XML svaret?

Oppsummering

Author: Per Myrseth

Email: per.myrseth@nr.no

Home Page: http://www.nr.no/cgi-bin/ekstern/pers?per.myrseth

Download presentation source