Åpen EDI

Åpen EDI - metodikk for beskrivelse av ulike standard meldingsscenarier

6. mai 1999


Click here to start


Table of Contents

Åpen EDI

Åpen EDI referansemodell

Gruppering av norske virksomheter, fordelt etter antall ansatte

Egenskaper ved handel som påvirker handelsløsninger

Markedsplassen og verdikjedene

Endres alt like raskt?

Bruk av åpen EDI bør ha følgende effekter:

Veien frem til et kjørende system

Scenario, hovedelementer

Scenarier og formelle beskrivelsesteknikker

Utvikling av standarder for virksomhet- og teknologisk-perspektiv

Et scenario beskrives

Bestilling

Betalingsformidling

Bestilling og betalingsformidling, sammensatt rollemodell

Internasjonal transport, sammensatt rollemodell

Implementering av et åpen EDI system

Bruk av åpen EDI

Åpen-EDI prototype 1: Scenario for eiendomsmeglere

Tilgjengelige tjenester

Informasjonsflyt

Eiendomsmegler

Kjøpers bank

Topologisk skisse for åpen EDI i bruk

Forskjellige aktører

Åpen-edi prototype 2: Omsetning av kraft

Distribuerte forretningsobjekter eller EDI

Synkron eller asynkron kommunikasjon?

Standardiseringprosessen: Top down versus bottom up

Åpen EDI: måloppnåelse

Lenker

Author: Per Myrseth

Email: per.myrseth@nr.no

Home Page: http://www.nr.no/cgi-bin/ekstern/pers?per.myrseth

Download presentation source