Fra forretningsmodell til applikasjon

11/16/98


Click here to start


Table of Contents

Fra forretningsmodell til applikasjon

Agenda

Åpen EDI referansemodell

Scenario, hovedelementer

Et scenario beskrives

Bestilling og betalingsformidling, sammensatt rollemodell

Bruk av Åpen EDI

Mål: Formell spesifikasjon og automatisk systemgenerering

Modell i UML

Fra modell til kode

Strukturen i CORBA/Java-applikasjonen

Modellering av scenarier i UML

Roller

Tilstand

Objekt- vs. meldingsmodellering

Distribuerte forretningsobjekter eller EDI?

Synkron eller asynkron kommunikasjon?

Transaksjoner er nøkkelen!

Synkron eller asynkron: Flere forskjeller!

Verktøyene

”Real life temaer”, hvor finnes de i modellen?

Top down versus bottom up

Author: Per Myrseth

Email: per.myrseth@nr.no

Home Page: http://www.nr.no/cgi-bin/ekstern/pers?per.myrseth

Author: Anund Lie

Email: anund.lie@nr.no

Home Page: http://www.nr.no/cgi-bin/ekstern/pers?anund