Introduksjon til XML/EDI

2. desember 1999

Foredraget ble holdt på XML Norge 1999 på Hafjell.


Click here to start


Table of Contents

Introduksjon til XML/EDI

XML/EDI definisjon

XML/EDI og litt historie

Interorganisatorisk system I

Interorganisatorisk system II

Syntaks og bruksområder

Fem byggesteiner for XML/EDI

Fem byggesteiner for XML/EDI

Interne formatkonverteringer

XML/EDI og relaterte begreper

XML Ordre

EDIFACT versus XML/EDI

Standardisering av DTD’er

Balansegang

Formatkonvertering

Eksisterende datasystemer og infrastruktur

electronic business XML, ebXML

Forbedringer ved å benytte XML/EDI

Åpen ad hoc ehandel, en mulig skisse

XML Drømmen?

Relevante pekere

PPT Slide

Author: Per Myrseth

Email: per.myrseth@nr.no

Home Page: http://www.nr.no/cgi-bin/ekstern/pers?per.myrseth

Download presentation source