XML og EDI

12/9/98


Click here to start


Table of Contents

XML og EDI

XML/EDI: Målsetning

Fokus for denne presentasjonen

Viktige begrepsskiller

Penge- , informasjons- og vareflyt ved handel

Faser i en handelstransaksjon

Gruppering av norske virksomheter, fordelt etter antall ansatte

Egenskaper ved handel som påvirker handelsløsninger

Endres alt like raskt?

EDIFACT faktura

XML Ordre

Dagens Web handel

Ad hoc elektronisk handel

Elektronisk handel mellom kjente aktører

Elektroniske handels-transaksjoner (kjøp-salg)

EDIFACT versus XML (1)

EDIFACT versus XML (2)

Integrasjon mot interne systemer basert på EDIFACT

Nødvendige egenskaper ved XML/EDI

Fem byggesteiner for XML/EDI

Integrated architecture

Bestilling og betalingsformidling, sammensatt rollemodell

Norsk XML/EDI pilotprosjekt

Reporting chain

Hovedkilder

Author: Per Myrseth

Email: per.myrseth@nr.no

Home Page: http://www.nr.no/cgi-bin/ekstern/pers?per.myrseth

Download presentation source